Cycles

Name Photo Speed Acceleration Braking Handling Average Accel +Mods Braking +Mods Avg +Mods Avg no Brake Avg no Handling Capacity Mass (kg) Drive Train Buy Sell Mods Garage
BMX bmx 270 200 500 280 313 200 500 313 250 323 1 105 RWD 500 0 N Y
Cruiser cruiser 240 100 470 270 270 100 470 270 203 270 1 120 RWD 800 0 N Y
Endurex Race Bike endurex-race-bike 340 170 420 280 303 170 420 303 263 310 1 110 RWD 10000 0 N Y
Fixter fixter 340 170 70 280 215 170 70 215 263 193 1 110 RWD 0 0 N N
Scorcher scorcher 300 210 470 310 323 210 470 323 273 327 1 115 RWD 2000 0 N Y
Tri-Cycles Race Bike tri-cycles-race-bike 340 170 420 280 303 170 420 303 263 310 1 110 RWD 10000 0 N Y
Whippet Race Bike whippet-race-bike 340 170 420 280 303 170 420 303 263 310 1 100 RWD 10000 0 N Y